Αντιμετώπιση τραύματος

 

Δόντια που μετακινήθηκαν

Οι διάφοροι τραυματισμοί στην περιοχή του στόματος μπορεί να προκαλέσουν ενσφήνωση ή εκγόμφωση των δοντιών. Ο ενδοδοντολόγος σας ή ο γενικός οδοντίατρος μπορεί να επανατοποθετήσουν τα δόντια στην αρχική τους θέση και να τα ακινητοποιήσουν. Η ενδοδοντική θεραπέια (απονεύρωση) μπορεί να είναι αναγκαία ή όχι αυτό θα το κρίνει ο ενδοδοντολόγος. Αν ο πολφικός ιστός παραμένει φυσιολογικός και υγιής, τότε καμιά άλλη θεραπευτική παρέμβαση δεν είναι αναγκαία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση και σε περίπτωση που ο πολφικός ιστός έχει προσβληθεί, η ενδοδοντική θεραπέια (απονέυρωση) είναι απαραίτητη.

Πλήρως εκγομφωμένα δόντια

Σε περίπτωση που κατά έναν τραυματισμό, ένα δόντι βγει εντελώς από το στόμα είναι σημαντικό να δείτε τον ενδοδοντολόγο σας άμεσα! Αν σας συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να κρατήσετε το δόντι ενυδατωμένο. Αν είναι δυνατό βάλτε το πίσω στη θέση του. Αν όχι, διατηρήστε το μέσα σε γάλα ή αλατόνερο. Ο Ενδοδοντολόγος σας μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ενδοδοντική θεραπεία, πράγμα που εξαρτάται από το βαθμό διάπλασης της ρίζας του δοντιού σας. Ο χρόνος παραμονής του δοντιού εκτός του φατνίου και το μέσο διατήρησης, μπορεί να διαφοροποιήσουν το είδος της ενδεδειγμένης θεραπείας.