Ειδικά περιστατικά

Αντιμετώπιση μεγάλης γκάμας ειδικών περιστατικών, όπως είναι δόντια με ανοιχτά ακρορρίζια, σπασμένα εργαλεία, διατρήσεις, ενασβεστιωμένα, δόντια με άτυπη μορφολογια, με έντονες κάμψεις ριζών, C-shaped, ταυρόδοντες, δόντια με ονυχοειδές φύμα (talon cusp), με οδοντικό εγκολεασμό (dens invaginatus, dens evaginatus), με υπεράριθμες ρίζες (radix entomolaris, radix paramolaris) κ.α.