Ενδοδοντία σε παιδιά

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) για παιδιά

  • Νεογιλά δόντια

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μπορεί να είναι αναγκαία και σε ένα νεογιλό δόντι εξαιτίας βαθειάς τερηδόνας ή τραύματος. Η διατήρηση των νεογιλών δοντιών είναι συχνά σημαντική ώστε να κρατηθεί ο απαραίτητος χώρος και να αποφευχθούν μελλοντικά ορθοδοντικά προβλήματα. Όταν απαιτείται, μια τροποποιημένη εκδοχή της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) των ενηλίκων, γίνεται και στα παιδιά με προβλέψιμα αποτελέσματα και επιτυχία.

  • Μόνιμα δόντια πριν την ολοκλήρωση της διάπλασής τους

Εξαιτίας βαθειάς τερηδόνας ή τραύματος, ένα μόνιμο δόντι πριν την ολοκλήρωση της διάπλασης της ρίζας του, μπορεί να πρέπει να υποβληθεί σε ενδοδοντική θεραπεία (απονέυρωση). Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υγιή πολφικό ιστό μπορούμε προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διάπλαση της ρίζας. Τροποποιημένη εκδοχή της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) των ενηλίκων, γίνεται ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  • Τραυματισμοί στα παιδιά:

Ο τραυματισμός σε ένα μόνιμο δόντι πριν την ολοκλήρωση της διάπλασής του, μπορεί να επιβάλλει μια από τις ακόλουθες διαδικάσίες για να βελτιώσει τις πιθανότητες να σωθεί το δόντι.

1. Τεχνική ακρορριζογένεσης (Apexogenesis)

Σε περιπτώσεις, που ο πολφικός ιστός είναι εκτεθιμένος, αλλά ακόμα υγιής, είναι η τεχνική που βοηθά τη ρίζα να συνεχίσει να διαπλάσσεται. Ο εκτεθιμένος πολφικός ιστός καλύπτεται με ειδικό φάρμακο με σκοπό να παραμείνει ζωντανός και υγιής.

2. Τεχνική ακρορριζαπόφραξης (Apexification)

Σε περιπτώσεις που ο πολφικός ιστός δεν είναι πλέον ζωντανός, αυτός απομακρύνεται. Στο παρελθόν, τοποθετούνταν εντός του δοτιού ένα φάρμακό προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ακρορριζικό εμπόδιο για την έμφραξη του ριζικού σωλήνα με εμφρακτικό υλικό. Η σύγχρονη προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση ενός απόλυτα βιοσυμβατού υλικού που λέγεται ΜΤΑ, προκειμένου να εμφράξει το ακρορρίζιο και ολόκληρο το ριζικό σωλήνα άμεσα.

Ακόμα, υπάρχουν κάποιες αναγεννητικές τεχνικές, οι οποίες όμως χρησιμοποιούνται κάτω από ειδικές περιπτώσεις.