Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Με την κατάλληλη φροντίδα, τα ενδοδοντικά θεραπευμένα (απονευρωμένα) δόντια μπορούν να αντέξουν όσο τα υπόλοιπα φυσικά δόντια. Παρόλα αυτά ένα τέτοιο δόντι μπορεί να αποτύχει να θεραπευτεί ή μπορεί να συνεχίσει να πονά. Μερικές φορές ο πόνος μπορεί να επανεμφανιστεί μήνες ή και χρόνια μετά τη θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας (απονέυρωσης) μπορεί να χρειαστεί.

Ανεπαρκής επούλωση μπορεί να οφείλεται σε:

  • Στενούς και κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά στην αρχική θεραπεία
  • Ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες που δεν αντιμετωπίστηκαν κατά την αρχική θεραπεία
  • Στεφάνη (θήκη) ή αποκατάσταση που δεν τοποθετήθηκε μέσα στα σωστά χρονικά όρια μετά την αρχική θεραπεία
  • Στεφάνη (θήκη) ή αποκατάσταση που δεν απέτρεπε την είσοδο σάλιου και μικροβίων στο εσωτερικότου δοντιού

Σε κάποιες περιπτώσεις, νέα προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν ένα δότνι που είχε αντιμετωπιστεί επιτυχώς:

  • Νέα τερηδόνα μπορεί να εκθέσει το εμφρακτικό υλικό της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) σε μικρόβια και να προκαλέσει νέα φλεγμονή
  • Σπασμένα σφραγίσματα ή στεφάνες (θήκες) μπορεί να εκθέσουν το δόντι σε νέα μόλυνση

Αν ο ενδοδοντολόγος σας κρίνει ότι η θεραπεία εκλογής για εσάς είναι η επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας (επανάληψη απονεύρωσης), τότε θα ανοίξει ξανά το δόντι σας για να αποκτήσει πρόσβαση στο παλίο εμφρακτικό υλικό, της παλιάς θεραπείας (απονεύρωσης) και να το απομακρύνει/αφαιρέσει. Στη συνέχεια θα εξετάσει, θα καθαρίσει και θα απολυμάνει πολύ προσεκτικά το εσωτερικό του προβληματικού δοντιού. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση του καθαρισμού τότε ο ενδοδοντολογος σας θα εμφράξει τους ριζικούς σωλήνες των δοντιών σας με ειδικό υλικό και θα τοποθετήσει ένα προσωρινό σφράγισμα από πάνω.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιστρέψετε στον οδοντίατρό σας, το συντομότερο δυνατό, με σκοπό να σας τοποθετήσει μια νέα στεφάνη (θήκη) ή αποκατάσταση ώστε να ανακτήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του δοντιού σας.