Όχι! Καθώς οι ακτινογραφίες είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια μιας ενδοδοντικής θεραπείας (απονέυρωσης), τα σύγχρονα ιατρεία χρησιμοποιούν ένα εξελιγμένο υπολογιστικό σύστημα χωρίς φίλμ, που ονομάζεται ψηφιακή ακτινογραφία.

Αυτή παράγει ακτινοβολία 90% χαμηλότερη από την ΗΔΗ χαμηλή δόση που χρησιμοποιείται ακόμα και στη συμβατική ακτινογραφία. Οι ψηφιακές ακτινογραφίες μπορούν να αποθηκεύονται, να τυπώνονται και να αποστέλλονται στο γιατρό σας. Επομένως, αισθανθείτε ασφαλείς!!