Η Επιστήμη του Μέλλοντος με τεχνολογία αιχμής σε ένα «state of the art» συνδυασμό!!!

Η Επιστήμη του Μέλλοντος με τεχνολογία αιχμής σε ένα «state of the art» συνδυασμό!!!

Γίνεται αιμοληψία και το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδική συσκευή φυγοκέντρησης. Σε πολύ λίγο χρόνο έχουμε την παραγωγή ενός gel όπου εμπεριέχονται σε μεγάλη συγκέντρωση αυξητικοί παράγοντες (πρωτείνες) και βλαστοκύτταρα. Τοποθετείται σε περιοχές αμέσως μετά την εξαγωγή δοντιού ή σε περιοχές με μεγάλα οστικά ελλείμματα και βοηθά στην αναγέννηση οστού.

Ελαχιστοποιείται με αυτό τον τρόπο η πιθανότητα πόνου και φλεγμονής μετά την επέμβαση. Σε αυτή τη περίπτωση το αποτέλεσμα της αναγέννησης των ιστών είναι εξαιρετικά προβλέψιμο. Προηγμένες θεραπείες στην Σύγχρονη Ιατρική με την χρήση των δικών μας κυττάρων για εξατομικευμένη θεραπεία!!!