«Με ανησυχούν οι ακτινογραφίες. Πρέπει;»

«Με ανησυχούν οι ακτινογραφίες. Πρέπει;»

Αυτή παράγει ακτινοβολία 90% χαμηλότερη από την ΗΔΗ χαμηλή δόση που χρησιμοποιείται ακόμα και στη συμβατική ακτινογραφία. Οι ψηφιακές ακτινογραφίες μπορούν να αποθηκεύονται, να τυπώνονται και να αποστέλλονται στο γιατρό σας. Επομένως, αισθανθείτε...