Νέα εποχή στην αναγέννηση ιστών με αυξητικούς παράγοντες και βλαστοκύτταρα

Νέα εποχή στην αναγέννηση ιστών με αυξητικούς παράγοντες και βλαστοκύτταρα

Η Επιστήμη του Μέλλοντος με τεχνολογία αιχμής σε ένα «state of the art» συνδυασμό!!! Γίνεται αιμοληψία και το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδική συσκευή φυγοκέντρησης. Σε πολύ λίγο χρόνο έχουμε την παραγωγή ενός gel όπου εμπεριέχονται σε μεγάλη συγκέντρωση...