Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ενδοδοντία;

Η Ενδοδοντία είναι εκείνος ο κλάδος της οδοντιατρικής, που περιλαμβάνει τη θεραπεία του πολφού και των τριγύρω ιστών του δοντιού. Όταν κοιτάτε το δόντι σας στον καθρέφτη αυτό που βλέπετε είναι η μύλη. Το υπόλοιπο δόντι που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των ούλων, ονομάζεται ρίζα. Στο εσωτερικό των δοντιών καταλείπεται ένας χώρος που περιέχει τον πολφικό ιστό, δλδ ένα σύνολο αγγείων και νεύρων. Μικρόβια που εισέρχονται στον πολφικό ιστό σαν αοτέλεσμα τερηδόνας, περιοδοντικής νόσου, κατάγματος ή άλλων προβλημάτων, μπορεί να τον καταστρέψουν. Όταν αυτό συμβεί, ο ενδοδοντολόγος αφαιρεί τον φλεγμαίνοντα ιστό για να σώσει το δόντι και να αποτρέψει περαιτέρω μόλυνση και φλεγμονή. Μετά από μια επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) το δόντι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

 

Με ανησυχούν οι ακτινογραφίες. Πρέπει;

Όχι.Καθώς οι ακτινογραφίες είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια μιας ενδοδοντικής θεραπείας (απονέυρωσης), το ιατρείο μας χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο υπολογιστικό σύστημα χωρίς φίλμ, που ονομάζεται ψηφιακή ακτινογραφία. Αυτή παράγει ακτινοβολία 90% χαμηλότερη από την ήδη χαμηλή δόση που χρησιμοποιείται στη συμβατική ακτινογραφία. Οι ψηφιακές ακτινογραφίες μπορούν να αποθηκεύονται, να τυπώνονται και να αποστέλλονται στο γιατρό σας.

 

Τι συμβαίνει μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση);

Όταν η ενδοδοντική θεραπεία (απονέυρωση) ολοκληρωθεί, μια πλήρης αναφορά για την κατάσταση που βρισκόταν το δόντι σας αλλά και για τη θεραπεία που έγινε θα αποσταλλεί στον οδοντίατρό σας. Μετά το πέρας της δικής μας θεραπείας, μαζί θα επικοινωνήσουμε με τον οδοντίατρό σας για να κανονίσουμε την επόμενή σας συνάντηση για την τελική αποκατάσταση του δοντιού σας, η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει λίγες ημέρες μετά. Ο οδοντίατρός σας είναι αυτός που θα αποφασίσει το είδος της αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί, ώστε το δόντι σας να είναι καλύτερα προστατευμένο. Είναι σπάνιο να έχουμε επιπλοκές μετά από συνήθεις ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις). Ωστόσο, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε είμαστε διαθεσιμοι να απαντήσουμε όλες τις ώρες.

 

Πόσο θα κοστίσει, είναι ακριβή;

Το κόστος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως η βαρύτητα της ζημιάς του δοντιού ή το ποιο δόντι έχει το πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές η ενδοδοντική θεραπέια (απονεύρωση) είναι φθηνότερη από την εξαγωγή και την αντικατάσταση του δοντιού που λέιπει με μια γέφυρα ή ένα εμφύτευμα.

 

Ποιες νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται;

Παρακαλώ δείτε τις ξεχωριστές ενότητες Σύγχρονη Τεχνολογία και Μικροσκόπιο.

 

Γιατί αποτυγχάνει μια απονεύρωση;

Όπως σε όλες τις ιατρικές πράξεις, έτσι και στην απονεύρωση η πιθανότητα επιτυχίας δεν είναι 100%. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί οι ρίζες του δοντιού να είχαν μεγάλη κλίση και έτσι δεν μπορούσαν να καθαριστούν εύκολα, μπορεί η προηγουμένη απονεύρωση να μην διεκπεραιώθηκε με ικανοποιητικό τρόπο, μπορεί να μην τοποθετήθηκε μια στεφάνη (θήκη) αμέσως μετά την προηγουμένη απονεύρωση, μπορεί να εμφανίστηκε ξανά τερηδόνα στο δόντι, μπορεί στο δόντι να προκλήθηκε ράγισμα κλπ. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως το κοινό είναι ότι μικρόβια επιβίωσαν ή/ και ξαναμπήκαν στο δόντι και μετά από κάποιο διάστημα προκάλεσαν πόνο ή/ και πρήξιμο. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, ακόμα και όταν μια ενδοδοντική θεραπεία ολοκληρωθεί σύμφωνα με όλους τους κανόνες και τις βασικές αρχές της σύγχρονης Ενδοδοντίας, μπορεί να έχουμε παραμονή των συμπτωμάτων, που οφείλεται κυρίως στην παραμονή μικροβίων σε περιοχές εντός του δοντιού που είναι αδύνατο να προσεγγίσουμε συντηρητικά για να τις καθαρίσουμε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί ακρορριζεκτομή στο δόντι, ώστε να αφαιρεθεί χειρουργικά η φλεγμονή.

 

Η απονεύρωση παίρνει πάρα πολύ καιρό για να τελειώσει όπως παλιά;

Όταν η ενδοδοντική θεραπεία εκτελείται από εξειδικευμένο Ενδοδοντολόγο είναι μια διαδικασία αποτελούμενη από ένα σύνολο συγκεκριμένων κινήσεων.

Ο Ενδοδοντολόγος είναι εκείνος ο ειδικός οδοντίατρος που έχει λάβει περαιτέρω εκπαίδευση 2-3 ετών μετά το πτυχίο της Οδοντιατρικής και έχει εξειδικευθεί στην εκτέλεση απονευρώσεων με ιδανικό τρόπο. Η γνώση του αλλά και η ευχέρεια του να χρησιμοποιεί τα νέα τεχνολογικά μέσα τον καθιστούν ικανό να ολοκληρώσει οποιαδήποτε σχεδόν ενδοδοντική θεραπεία σε 1-2 επισκέψεις. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται ποσοστό επιτυχίας στην απονεύρωση άνω του 90%. Αντίθετα, όταν η απονεύρωση γίνεται από το γενικό οδοντίατρο, το ποσοστό επιτυχίας πέφτει κατακόρυφα.

 

Η απονεύρωση πονάει πολύ;

Πρόκειται για ένα στερεότυπο που πλέον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή η αντίληψη είναι αποτέλεσμα των πρακτικών που υιοθετούσαν σε προηγούμενες δεκαετίες. Η ανεπαρκής γνώση που επικρατούσε τότε, αλλά και η έλλειψη της τεχνογνωσίας και μέσων που έχει στη διάθεσή του ο οδοντίατρος σήμερα, κάνουν την εργασία του πολύ πιο ανώδυνη και αποτελεσματική.

Από πρόσφατη έρευνα προκύπτει ότι ασθενείς που έχουν την εμπειρία μιας απονεύρωσης είναι πολύ πιο πιθανό να την χαρακτηρίσουν ως ανώδυνη διαδικασία, σε σχέση με ασθενείς που δεν είχαν ποτέ αυτή την εμπειρία. Το να μη νιώθει καμία ενόχληση κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ο ασθενής δεν είναι πολυτέλεια αλλά επιβεβλημένη ανάγκη. Έτσι, δίνεται πια στις μέρες μας ιδιαίτερη προσοχή στην πολύ καλή τοπική αναισθησία, με αποτέλεσμα η περιοχή να μουδιάζει βαθιά και ο ασθενής να μη νιώθει απολύτως τίποτα.

 

Τι περιλαμβάνει μία ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση);

Αρχικά γίνεται προσεκτικά τοπική αναισθησία για να μουδιάσει η περιοχή. Στη συνέχεια τοποθετείται μία ελαστική μεμβράνη γύρω από το δόντι ώστε να το απομονώσει. Το τελευταίο αποτελεί θεμελιώδους σημασίας στάδιο, μιας και εξασφαλίζει ότι η εργασία μας θα διεκπεραιωθεί υπό άσηπτες συνθήκες, βοηθώντας μας να απολυμάνουμε το εσωτερικό του δοντιού από τα μικρόβια που ήδη περιέχει και ότι δεν θα του προσθέσουμε επιπλέον. Γίνεται επίσης για λόγους ασφαλείας, για να μην υπάρξει κατάπωση μικροεργαλείων οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Έπειτα, δημιουργείται ένα άνοιγμα από τη μύλη του δοντιού στο θάλαμο του πολφού, το οποίο καθαρίζεται και σχηματοποιείται. Ο καθαρισμός γίνεται με μηχανικά μέσα αλλά και με υγρά αντισηπτικά. Στο τέλος ο ενδοδοντολόγος θα γεμίσει το θάλαμο του πολφού και τον/τους σωλήνα/ες με το ελαστικό υλικό γουταπέρκα ή κάποιο άλλο υλικό για να προληφθεί η μόλυνση της περιοχής ξανά. Το δόντι μπορεί να σφραγιστεί προσωρινά ώστε να μη μολυνθεί.

Εάν από το δόντι έχει χαθεί μεγάλο τμήμα οδοντικής ουσίας, ενδέχεται να τοποθετηθεί ένας μεταλλικός άξονας. Τέλος, μία πορσελάνινη στεφάνη τοποθετείται συνήθως πάνω από το δόντι για να ενισχύσει τη δομή του και να βελτιώσει την εμφάνισή του.

 

Γιατί αισθάνομαι πόνο;

Κάτω από την εξωτερική ουσία των δοντιών μας, που καλείται αδαμαντίνη και την υποκείμενη οδοντίνη, στο εσωτερικό τους υπάρχει μία κοιλότητα μαλακού ιστού, που ονομάζεται πολφικός ιστός. Ο πολφικός ιστός περιέχει τα νεύρα του δοντιού, φλέβες, αρτηρίες και λεμφικά αγγεία και εντοπίζεται μέσα στους ριζικούς σωλήνες οι οποίοι είναι πολύ μικρά και λεπτά χωρίσματα, τα οποία ξεκινούν να διακλαδίζονται από το πάνω μέρος του δοντιού μέχρι την άκρη της ρίζας. Ένα δόντι έχει τουλάχιστον ένα, και συνήθως, όχι περισσότερους από τέσσερις ριζικούς σωλήνες.

Όταν ο πολφός μολύνεται, κυρίως λόγω της τερηδόνας, λόγω κάποιας βαθιάς κοιλότητας, λόγω κάποιου τραυματισμού ή κάποιου κατάγματος που επιτρέπουν στα μικρόβια του στόματος να εισέλθουν εντός του, μπορεί να νεκρωθεί. Στον πολφό που αρχίζει έτσι να φλεγμαίνει, αυξάνει η ροή του αίματος και η κυτταρική δραστηριότητα. Έτσι το δόντι δε μπορεί να καταπραΰνει μόνο του την πίεση που ασκείται στο εσωτερικό του. Αντίστοιχα, στο νεκρό πολφό αέρια προϊόντα από τη δραστηριότητα των εγκατεστημένων μικροβίων, αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο εσωτερικό του δοντιού αλλά και προκαλούν απευθείας πόνο. Συνήθως αισθάνεστε πόνο στο δόντι όταν δαγκώνετε κάτι με αυτό, κατά το μάσημα, καθώς και όταν έρχεται σε επαφή με ζεστά ή παγωμένα τρόφιμα και ροφήματα.

 

Γιατί χρειάζομαι ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση);

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη, επειδή το δόντι δεν μπορεί να θεραπευτεί μόνο του. Οι αντιβιώσεις και τα παυσίπονα δεν θεραπεύουν, βοηθούν μόνο στην προσωρινή καταστολή των συμπτωμάτων (πόνο, πρήξιμο κλπ.). Χωρίς θεραπεία, η λοίμωξη θα εξαπλωθεί, το οστό γύρω από το δόντι θα αρχίσει να εκφυλίζεται και το δόντι μπορεί να χαθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πόνος χειροτερεύει μέχρι να φτάσει ο ασθενής σε σημείο να χρειάζεται άμεση οδοντιατρική φροντίδα. Η μόνη εναλλακτική, συνήθως, είναι η εξαγωγή του δοντιού. Αυτό μπορεί να κάνει τα γύρω δόντια να στραβώσουν, προκαλώντας δυσκολίες. Παρόλο που η εξαγωγή μοιάζει μια φθηνή λύση, το κενό που θα μείνει απαιτεί την τοποθέτηση εμφυτεύματος ή γέφυρας, η οποία θα κοστίσει πολύ περισσότερο από την ενδοδοντική θεραπεία. Όταν έχετε την επιλογή είναι πάντα προτιμότερο να κρατήσετε τα δικά σας δόντια. Από μελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι η επιτυχία των ενδοδοντικών θεραπειών, όταν αυτές γίνονται με τους απαραίτητους κανόνες, ξεπερνά το 90%.

 

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση);

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μία διαδικασία που γίνεται για να σωθεί ένα δόντι με κατεστραμμένο ή νεκρό πολφό, μέσω του καθαρισμού του «άρρωστου» πολφού και της μορφοποίησης του ριζικού σωλήνα. Ο σωλήνας γεμίζει με γουταπέρκα, ένα ελαστικό υλικό σαν καουτσούκ, για να προληφθεί η επαναμόλυνση του δοντιού. Στη συνέχεια το δόντι σφραγίζεται μόνιμα, ή χτίζεται με έναν άξονα και καλύπτεται με πορσελάνινη στεφάνη (θήκη). Αυτό επιτρέπει στους ασθενείς να διατηρήσουν τα δικά τους δόντια.

 

Τι να περιμένω μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση);

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) έχει πλεον ολοκληρωθει. Οι ριζικοί σωλήνες του δοντιού σας έχουν εμφραχθεί μόνιμα. Εξωτερικά όμως, το δόντι σας έχει προσωρινή έμφραξη η οποία πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια μόνιμη αποκατάσταση για να προστατευθεί το δόντι από πιθανό κάταγμα ή τερηδόνα. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον οδοντίατρό σας για να κανονίσετε ένα ραντεβού για την τελική αποκατάσταση. Το ιατρείο μας θα στείλει πλήρη αναφορά της ενδοδοντικής θεραπείας του δοντιού σας στον οδοντίατρό σας. Στην ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) συμπεριλαμβάνεται και ένα ραντεβού επανεξέτασης, που διαρκεί μόνο μερικά λεπτά, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για να ξιολογήσουμε την επούλωση της περιοχής. Για αυτό το λόγο, θα σας καλέσουμε για να κανονίσουμε ένα ραντεβού επανεξέτασης.

Το δόντι σας είναι πιο επιρεπές σε κατάγματα μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονέυρωση). Αποφεύγετε να μασάτε σε αυτήν την περιοχή μέχρι να προχωρήσει ο οδοντίατρος σας στην ανασύστασή του και την τελική του αποκατάσταση, η οποία συνήθως είναι μία στεφάνη (θήκη). Εάν το δόντι σας έχει αδυνατίσει αρκετά, ο οδοντίατρός σας μπορεί να τοποθετήσει έναν ενδοριζικό άξονα στο δόντι για να γίνει η ανασύστασή του. Ο οδοντίατρός σας και η ενδοδοντολόγος σας θα αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη αποκατάσταση για την προστασία του δοντιού σας.

Πιθανά προβλήματα μετά τη χειρουργική θεραπεία;

 

Δόντια της κάτω γνάθου και τραυματισμός του νεύρου.

Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τραυματισμού του νεύρου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής θεραπείας. Ο ενδοδοντιλόγος σας είναι εκπαιδευμένος να κρίνει την πιθανότητα αυτή πριν τη χειρουργική επέμβαση και θα σας ενημερώσει αναλόγως. Στα κάτω οπίσθια δόντια, οι ρίζες μπορεί να βρίσκονται κοντά σε ένα νεύρο το οποίο δίνει την αίσθηση του χείλους, του πόγωνα και των ούλων. Η ενδοδοντολόγος σας είναι εκπαιδευμένη να σχεδιάζει με τέτοιον τρόπο τη χειρουργική επέμβαση ώστε να μειώσει τις πιθανότητες τραυματισμού του νεύρου αυτού. Σπανίως όμως, το νεύρο αυτό μπορεί να επηρρεαστεί κατά το χειρουργείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν περάσει η δράση της αναισθησίας, μπορεί να έχετε την αίσθηση ‘’μυρμηγκιάσματος’’, παραποιημένη αίσθηση ή σε σπάνιες περιπτώσεις, παντελή έλλειψη αίσθησης στην περιοχή. Όταν αυτό συμβαίνει, είναι συνήθως προσωρινό και η αίσθηση θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα μετά από λίγες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι αλλαγές μπορεί να είναι μόνιμες ή επώδυνες.

 

Δόντια της άνω γνάθου και επικοινωνία με το ιγμόρειο.

Τα δόντια της άνω γνάθου βρίσκονται κοντά στα ιγμόρεια και κατά τη διάρκεια της χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας μπορεί να δημιουργηθεί επικοινωνία μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του ιγμορείου. Εάν συμβεί αυτή η επιπλοκή, τότε συνήθως επουλώνεται αυτόματα από τον οργανισμό. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο θα σας δωθούν συγκεκριμένες οδηγίες μετά την επέμβαση. Αποφύγετε να φυσήξετε την μύτη σας για δύο με τρεις ημέρες μετά το χειρουργείο. Εάν χρειαστεί να φτερνιστείτε, καντε το με το στόμα ανοιχτό σε ένα μαντήλι. Πρεπεί να αποφύγετε οποιαδήποτε πίεση στην περιοχή των ιγμορείων. Εάν αισθάνεστε πως κάτι δεν παει καλά μετά την επέμβαση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Μετεγχειρητικές μολύνσεις.

Οι μετεγχειρητικές μολύνσεις είναι πιθανόν να συμβούν. Για την διάγνωση τους, χρειάζεται να γίνει κλινική εξέταση. Συχνά η θεραπεία τους είναι αντιβιωτική αγωγή για μια εβδομάδα. Σπανίως, χρειάζονται παραπάνω ενέργειες.

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9681161.